STAVITEĽSTVO

Čo ponúka odbor staviteľstvo?

Chceš navrhovať nové domy, rekonštrukcie, modernizácie? Rozpočtovať a pripravovať stavby, staticky riešiť betónové, drevené a kovové konštrukcie? Pracovať v procese povoľovania a kolaudácií stavieb? Po druhom ročníku si môžeš vybrať jednu z troch oblastí prípravy:
  • architektúra a interiérový dizajn
  • pozemné staviteľstvo
  • stavebný manažment

3650 M staviteľstvo
Dosiahnuté vzdelanie 
úplné odborné s maturitou
Dĺžka štúdia
štyri roky
Prijímacie skúšky
slovenský jazyk a matematika
Počet prijímaných žiakov 
28

Chceš sa dozvedieť viac podrobností?