MECHATRONIKA

Prečo mechatronika?

Baví ťa elektro, informatika aj fyzika? To všetko sa spája v odbore mechatronika. Je to v súčasnej dobe veľmi atraktívny odbor, v ktorom sa spája štúdium strojárstva, elektrotechniky a informatiky. Naučíš sa navrhovať mechatronické systémy, ktoré snímajú signály z prostredia (teplota, rýchlosť, zvuk...) a vytvárajú nejaký výstup (pohyb, signál...). Aby si mohol zostrojiť a navrhnúť taký prístroj, tak stráviš veľa zaujímavého času v laboratóriách s najmodernejšou technikou...

2387 M Mechatronika
Dosiahnuté vzdelanie 
úplné odborné s maturitou
Dĺžka štúdia
štyri roky
Prijímacie skúšky
slovenský jazyk a matematika
Počet prijímaných žiakov 
28

Chceš sa dozvedieť viac podrobností?